Inprest

chestionare auto pentru toate categoriile

Reguli de circulatie

Obligatiile participantilor la trafic

Art. 35. – (1) Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta si siguranta circulatiei, sa nu puna In pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice ori private.

(2) Participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, sa Inmaneze acestuia documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de Inmatriculare ori de Inregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege.

(3) In exercitarea atributiilor care Ii revin, politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si identitatea conducatorului sau a pasagerilor aflati In interiorul acestuia atunci cand exista indicii despre savarsirea unei fapte de natura contraventionala sau penala.

(4) In exercitarea atributiilor de dirijare a circulatiei rutiere, politistii rutieri sunt obligati sa poarte uniforma cu Inscrisuri si Insemne distinctive.

(5) Politistii de frontiera, Indrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii, agentii cailor ferate, personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice, precum si membrii patrulelor scolare de circulatie sunt obligati ca, pe timpul exercitarii atributiilor, sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant.

(6) Conducatorii autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sunt obligati sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci cand executa interventii la vehiculul care se afla pe partea carosabila a drumului public.

(7) Nevazatorii sunt obligati sa poarte In deplasarea pe drumurile publice baston de culoare alba.

Art. 36. – (1) Conducatorii de autovehicule si persoanele care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate trebuie sa le poarte In timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevazute In regulament.

(2) Pe timpul deplasarii pe drumurile publice, conducatorii motocicletelor, mopedelor si persoanele transportate pe acestea au obligatia sa poarte casca de protectie omologata.

(3) Conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci cand acestia se afla In timpul mersului, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip maini libere.

Art. 37. – (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca imediat, pe acostament sau, In lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, In sensul de deplasare, la apropierea si la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au In functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare rosie si sonore.

(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa circule cat mai aproape de marginea drumului In sensul de deplasare si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au In functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra si sonore.

(3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2), pietonilor le sunt interzise traversarea si circulatia pe carosabil pana la trecerea vehiculelor respective.

Art. 38. – Conducatorii vehiculelor, cu exceptia celor trase sau Impinse cu mana, instructorii auto atestati sa efectueze instruirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorul autoritatii competente, In timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, sunt obligati sa se supuna testarii aerului expirat si/sau recoltarii probelor biologice In vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea politistului rutier.

Art. 39. – Proprietarul sau detinatorul unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere, la cererea acesteia si In termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a Incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

Art. 40. – (1) Regulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de marfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, In conformitate cu reglementarile In vigoare.

(2) Conducerea vehiculelor destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului public de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite sunt permise numai conducatorilor de autovehicule sau tramvaie atestati profesional de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conducerea vehiculelor apartinand Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii si Serviciului Roman de Informatii, destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite, care executa transporturi pentru nevoile proprii ale acestor institutii, sunt permise conducatorilor de autovehicule sau tramvaie numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste institutii, In conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada In care conducatorii auto respectivi fac parte din aceste institutii.

(4) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(5) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai Insotit de permisul de conducere.

SECTIUNEA a 2-a

Reguli pentru circulatia vehiculelor

1. Pozitii In timpul mersului si circulatia pe benzi

Art. 41. – (1) Vehiculele si animalele, atunci cand circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, In sensul de circulatie, cat mai aproape de marginea partii carosabile, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie.

(2) Numerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se efectueaza In ordine crescatoare de la marginea din partea dreapta a drumului catre axa acestuia. In cazul autostrazilor, banda de urgenta nu intra In numerotarea benzilor de circulatie.

(3) Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor, acestea, precum si mopedele vor fi conduse numai pe pista respectiva.

Art. 42. – Cand circulatia se desfasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de catre conducatorii de vehicule In functie de intensitatea traficului si viteza de deplasare, avand obligatia sa revina pe prima banda ori de cate ori acest lucru este posibil, daca aceasta nu este destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane.

Art. 43. – (1) Daca un drum este prevazut cu o banda destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva.

(2) Conducatorul de vehicul care circula pe banda situata langa marginea partii carosabile trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaza transport public de persoane numai atunci cand conducatorii acestora semnalizeaza intentia de a reintra In trafic din statiile prevazute cu alveole si s-au asigurat ca prin manevra lor nu pun In pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

2. Mijloacele de avertizare folosite de conducatorii de vehicule

Art. 44. – (1) In circulatia pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi, In conditiile prevazute de regulament, mijloacele de avertizare sonora si luminoasa aflate In dotare si omologate.

(2) In circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si pe cele nationale europene (E) conducatorii de autovehicule sunt obligati sa foloseasca si In timpul zilei luminile de Intalnire.

(3) Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa foloseasca luminile de Intalnire pe toata durata deplasarii acestora pe drumurile publice.

(4) In circulatia pe drumurile publice se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si In alte autovehicule decat cele prevazute la art. 32 alin. (2), precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna functionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.

(5) Conducatorii de autovehicule pot fi avertizati de politia rutiera In legatura cu prezenta In trafic a dispozitivelor de masurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducatorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de masurare a vitezei.

3. Depasirea

Art. 45. – (1) Depasirea este manevra prin care un vehicul trece Inaintea altui vehicul ori pe langa un obstacol, aflat pe acelasi sens de circulatie, prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda de circulatie sau din sirul de vehicule In care s-a aflat initial.

(2) Conducatorul vehiculului care se angajeaza In depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula In fata sau In spatele lui nu a initiat o asemenea manevra.

(3) Atunci cand prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulatie, conducatorii de vehicule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun de spatiu suficient pentru a reintra pe banda initiala, unde au obligatia sa revina dupa efectuarea manevrei de depasire.

(4) Nu constituie depasire, In sensul alin. (1), situatia In care un vehicul circula mai repede pe una dintre benzi decat vehiculele care circula pe alta banda In acelasi sens de circulatie.

(5) Depasirea se efectueaza numai pe partea stanga a vehiculului depasit. Tramvaiul sau vehiculul al carui conducator a semnalizat intentia si s-a Incadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stanga se depaseste prin partea dreapta.

(6) Tramvaiul aflat In mers poate fi depasit si pe partea stanga atunci cand drumul este cu sens unic sau cand Intre sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista spatiu suficient.

Art. 46. – Obligatiile conducatorilor vehiculelor care efectueaza depasirea si ale conducatorilor vehiculelor care sunt depasite, precum si cazurile In care depasirea este interzisa se stabilesc prin regulament.

4. Trecerea pe langa vehiculele care circula din sens opus

Art. 47. – Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreze Intre vehicule o distanta laterala suficienta si sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respective.

5. Viteza si distanta dintre vehicule

Art. 48. – Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze In functie de conditiile de drum, astfel Incat sa poata efectua orice manevra In conditii de siguranta.

Art. 49. – (1) Limita maxima de viteza In localitati este de 50 km/h.

(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A si B, si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul politiei rutiere.

(3) Pe anumite sectoare de drum, tinand seama de Imprejurari si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai putin de 10 km/h pentru tramvaie si de 30 km/h pentru toate autovehiculele.

(4) Limitele maxime de viteza In afara localitatilor sunt:

a) pe autostrazi – 130 km/h;
b) pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) – 100 km/h;
c) pe celelalte categorii de drumuri – 90 km/h.

Art. 50. – (1) Vitezele maxime admise In afara localitatilor pentru categoriile si subcategoriile de autovehicule prevazute la art. 15 alin. (2) sunt:

a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, B si BE;
b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile D1 si D1E;
c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1, C1 si C1E;
d) 45 km/h, pentru tractoare si mopede.

(2) Viteza maxima admisa In afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator.

(3) Viteza maxima admisa pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de 40 km/h In localitati, iar In afara localitatilor de 70 km/h.

(4) Viteza maxima admisa In afara localitatilor pentru autovehiculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectueaza pregatirea practica In vederea obtinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.

Art. 51. – Conducatorul unui vehicul care circula In spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii.

Art. 52. – (1) Este interzisa desfasurarea de concursuri, antrenamente ori Intreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera.

(2) Organizatorii Intrecerilor autorizate sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru desfasurarea In siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic.

(3) In caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neIndeplinirii atributiilor prevazute la alin. (2), organizatorii acestora raspund administrativ, contraventional, civil sau penal, dupa caz.

Art. 53. – Autoritatile publice locale, cu autorizatia administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, semnalizate corespunzator, In apropierea unitatilor de Invatamant, pietelor, targurilor, spitalelor, precum si In zonele cu risc sporit de accidente.

6. Reguli referitoare la manevre

Art. 54. – (1) Conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rand de vehicule stationate sau de intrare Intr-un asemenea rand, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaza sa efectueze o Intoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna In pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

(2) Semnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie sa fie mentinuta pe Intreaga durata a manevrei.

7. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea

Art. 55. – Intersectiile sunt:

a) cu circulatie nedirijata;
b) cu circulatie dirijata. In aceasta categorie sunt incluse si intersectiile In care circulatia se desfasoara In sens giratoriu.

Art. 56. – La apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteza care sa Ii permita oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au acest drept.

Art. 57. – (1) La intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreapta.

(2) La intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare, semafoare sau de catre politistul rutier, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia sau indicatiile acestuia.

(3) Patrunderea unui vehicul Intr-o intersectie este interzisa daca prin aceasta se produce blocarea intersectiei.

(4) In intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circula In interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda In intersectie.

Art. 58. – In cazul vehiculelor care patrund Intr-o intersectie dintre un drum Inchis circulatiei publice si un drum public, au prioritate acele vehicule care circula pe drumul public.

Art. 59. – (1) In intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere cand efectueaza virajul spre stanga sau cand semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie.

(2) In intersectii, conducatorii vehiculelor care vireaza spre stanga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta.

(3) In intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai In cazul In care doua vehicule urmeaza sa se Intalneasca, fiecare intrand In intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avand aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii.

(4) Cand un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la acelasi nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu varful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul In directia indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.

8. Trecerea la nivel cu calea ferata

Art. 60. – (1) Participantii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si traversarea liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa caz.

(2) La trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca In dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt In curs de coborare ori In pozitie orizontala si/sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt In functiune.

(3) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzator, conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferata.

9. Autovehicule cu regim de circulatie prioritara

Art. 61. – (1) Pentru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b), atunci cand se deplaseaza In actiuni de interventie sau In misiuni care au caracter de urgenta, trebuie sa aiba In functiune semnalele luminoase si sonore.

(2) Conducatorii autovehiculelor aflati In situatiile prevazute la alin. (1) pot Incalca regimul legal de viteza sau alte reguli de circulatie, cu exceptia celor care reglementeaza trecerea la nivel cu calea ferata.

(3) Cand pe drumul public circulatia este dirijata de un politist rutier, conducatorii autovehiculelor prevazute la alin. (1) trebuie sa respecte semnalele, indicatiile si dispozitiile acestuia.

Art. 62. – (1) La intrarea In intersectiile unde lumina rosie a semaforului este In functiune ori indicatoarele obliga la acordarea prioritatii de trecere, conducatorii autovehiculelor prevazute la art. 61 alin. (1) trebuie sa reduca viteza si sa circule cu atentie sporita pentru evitarea producerii unor accidente de circulatie, In caz contrar urmand sa raspunda potrivit legii.

(2) Cand doua autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care se deplaseaza In misiune avand semnalele luminoase si sonore In functiune, se apropie de o intersectie, venind din directii diferite, vehiculul care circula din partea dreapta are prioritate.

10. Oprirea, stationarea si parcarea

Art. 63. – (1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera stationare.

(2) Nu se considera oprire:
a) imobilizarea vehiculului atat timp cat este necesara pentru Imbarcarea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulatia pe drumul public respectiv;
b) imobilizarea autovehiculului avand o masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone, atat timp cat este necesar pentru operatiunea de distribuire a marfurilor alimentare la unitatile comerciale.

(3) Pentru autovehiculele care transporta marfuri, altele decat cele prevazute la alin.

(2) lit. b), administratorul drumului public Impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul noptii, In care oprirea sau stationarea este permisa pentru distribuirea marfurilor.

(4) Se considera parcare stationarea vehiculelor In spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator.

(5) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat langa si In paralel cu marginea acesteia, pe un singur rand, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si cate doua, una langa alta.

Art. 64. – (1) Politia rutiera poate dispune ridicarea si depozitarea In locuri special amenajate a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila si care constituie un obstacol pentru circulatia publica. Ridicarea si depozitarea vehiculelor se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.

(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia.

Art. 65. – Cazurile si conditiile In care oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisa se stabilesc prin regulament, In conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.

11. Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane

Art. 66. – (1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducatorul autovehiculului care efectueaza transport de marfuri periculoase, transport public de persoane, transport In cont propriu de persoane cu microbuze si autobuze, transporturi agabaritice, precum si pentru autovehiculele de transport marfa cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, care circula In trafic intern si international.

(2) Conducerea autovehiculelor apartinand Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii si Serviciului Roman de Informatii, destinate transportului de marfuri a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite, care executa transporturi pentru nevoile proprii ale acestor institutii, sunt permise conducatorilor de autovehicule numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste institutii, In conditiile stabilite de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada In care conducatorii auto respectivi fac parte din aceste institutii.

(3) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, In conformitate cu prevederile legale In vigoare.

(4) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai Insotit de permisul de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus.

Art. 67. – Se interzice transportul pe drumurile publice al marfurilor si produselor periculoase In vehicule care nu au dotarile si echipamentele necesare sau care nu Indeplinesc conditiile tehnice si de agreere prevazute In Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), Incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducatorul vehiculului nu detine certificat A.D.R. corespunzator.

Art. 68. – (1) Autovehiculul care transporta marfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai In conditiile prevazute de reglementarile In vigoare.

(2) Vehiculele care, prin constructie sau datorita Incarcaturii transportate, depasesc masa si/sau gabaritul prevazute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale In vigoare.

Art. 69. – Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depasite, cele care transporta marfuri sau produse periculoase, precum si cele de Insotire trebuie sa aiba montate semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar conducatorii acestora trebuie sa le mentina In functiune pe toata perioada deplasarii pe drumul public.

SECTIUNEA a 3-a

Reguli pentru alti participanti la trafic

Art. 70. – (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani.

(2) Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani.

(3) Bicicletele si mopedele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisa circulatia acestora pe timp de noapte fara aceste mijloace si dispozitive In stare de functionare.

Art. 71. – (1) Sunt interzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor de povara, de tractiune sau de calarie, precum si a animalelor izolate sau In turma pe drumurile nationale, In municipii si pe drumurile la Inceputul carora exista indicatoare de interzicere a accesului.

(2) In cazurile prevazute la alin. (1), autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege.

(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau Impinse cu mana, animalele de povara, de tractiune si de calarie vor avea cate un conducator, iar vehiculele cu tractiune animala vor fi echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente, In conformitate cu prevederile regulamentului.

Art. 72. – (1) Pietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar In lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, In directia lor de mers. Cand si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati sa circule cat mai aproape de marginea din partea stanga a partii carosabile, In directia lor de mers.

(2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt angajati In traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.

(3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar In lipsa acestora, In localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic.

(4) Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta Intreaga raspundere a accidentarii lor, In conditiile In care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector.

(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau Impingerii cu mana, precum si cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role.

(6) Se excepteaza de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier si persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate, In exercitarea atributiilor de serviciu, sa Indrume sau sa dirijeze circulatia rutiera, In conditiile stabilite prin regulament.

(7) Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar cand aceasta este permisa, conform indicatoarelor sau marcajelor, latimea minima a trotuarului lasat la dispozitia pietonilor trebuie sa fie de cel putin un metru.

Art. 73. – Regulile privind circulatia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tractiune animala, a conducatorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum si de animale se stabilesc prin regulament.

SECTIUNEA a 4-a

Circulatia pe autostrazi

Art. 74. – (1) Pe autostrazi este interzisa circulatia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depasite, fara autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform reglementarilor In vigoare, a vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau Impinse cu mana, a bicicletelor si mopedelor, a tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de 50 km/h.

(2) De asemenea, pe autostrazi sunt interzise Invatarea conducerii unui vehicul, Incercarile prototipurilor de sasiuri si de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele si competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile.

(3) Se interzice circulatia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda de urgenta, cu exceptia cazurilor justificate, precum si a autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar.

(4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaza, de regula, numai pe banda marginala din partea dreapta a autostrazii, In sensul de mers.

SECTIUNEA a 5-a

Obligatii In caz de accident

Art. 75. – Accidentul de circulatie este evenimentul care Intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea Intr-un asemenea loc;
b ) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui vehicul sau alte pagube materiale;
c) In eveniment a fost implicat cel putin un vehicul In miscare;
d) s-a produs ca urmare a Incalcarii unei reguli de circulatie.

Art. 76. – (1) Vehiculele Inmatriculate sau Inregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animala, a remorcilor si a mopedelor, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila In caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii.

(2) Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de Inmatriculare sau Inregistrare si retragerea placutelor cu numarul de Inmatriculare sau de Inregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate In trafic, eliberand dovada fara drept de circulatie.

(3) Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin. (2), politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului.

Art. 77. – (1) Conducatorul unui vehicul implicat Intr-un accident de circulatie In urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei.

(2) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie In urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, precum si In situatia In care In eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri periculoase este obligata sa anunte de Indata politia si sa apeleze numarul national unic pentru apeluri de urgenta 112, existent In retelele de telefonie din Romania.

(3) Este interzis oricarei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implicat Intr-un accident de circulatie In urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fara Incuviintarea politiei care cerceteaza accidentul.

Art. 78. – (1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afla In procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autoritatii competente In timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicati Intr-un accident de circulatie, le este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea evenimentului si pana la testarea concentratiei alcoolului In aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.

(2) In situatia In care nu sunt respectate dispozitiile alin. (1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv In momentul producerii accidentului.

Art. 79. – (1) Conducatorul de vehicul implicat Intr-un accident de circulatie In urma caruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat sa-l scoata imediat In afara partii carosabile ori, daca nu este posibil, sa-l deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-l corespunzator.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), conducatorul de vehicul este obligat sa se prezinte imediat la unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul, In vederea Intocmirii documentelor de constatare.

(3) Daca In accidentul de circulatie sunt implicati doi sau mai multi conducatori ale caror vehicule avariate pot fi deplasate fara riscul de a periclita siguranta circulatiei, acestia se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de politie pe raza careia a avut loc evenimentul, pentru Intocmirea documentelor de constatare a accidentului.

Art. 80. – Proprietarul sau detinatorul al carui autovehicul, remorca sau tramvai a fost avariat In alte Imprejurari decat Intr-un accident de circulatie este obligat sa anunte imediat politia pe raza careia s-a produs evenimentul, pentru Intocmirea documentelor de constatare.

Art. 81. – (1) La solicitarea Comisiei de Supravegherea Asigurarilor sau a societatilor de asigurare, autoritatea care are In evidenta vehiculele Inmatriculate sau Inregistrate comunica datele referitoare la acestea si proprietarilor sau detinatorilor acestora.

(2) La solicitarea Comisiei de Supravegherea Asigurarilor sau a societatilor de asigurare, politia rutiera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, In vederea Intocmirii dosarelor pentru despagubire.

SECTIUNEA a 6-a

Circulatia autovehiculelor In traficul international

Art. 82. – (1) Autovehiculele si remorcile Inmatriculate In Romania pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca Indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise In circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil, conform prevederilor Conventiei asupra circulatiei rutiere, Incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980.

(2) Autovehiculele si remorcile Inmatriculate In alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din Romania, daca Indeplinesc conditiile tehnice prevazute In conventia mentionata la alin. (1), dar numai In perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.

(3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul Romaniei, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat Intr-un stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazute la alin. (1), trebuie sa posede si permis de conducere international.

(4) Autovehiculele si remorcile Inmatriculate In alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul In Romania, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora In tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.

(5) Persoanele care si-au stabilit resedinta In Romania pot sa Isi Inmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta din zona de resedinta.

(6) Autovehiculele Inmatriculate In statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere prevazute la alin. (1) sunt obligate sa poarte In partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat Inmatricularea.

Art. 83. – (1) Persoanele care domiciliaza In alte state, aflate temporar In Romania, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite In Conventia asupra circulatiei rutiere, prevazuta la art. 82 alin. (1), sau a carui valabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate.

(2) Persoanele cu domiciliul In Romania care poseda permise de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor In tara.

(3) Persoanele care si-au stabilit resedinta In Romania pot sa Isi preschimbe permisul de conducere obtinut In alt stat semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere Intr-unul romanesc, la autoritatea competenta din zona de resedinta.

(4) Preschimbarea permiselor de conducere nationale emise de autoritatile straine cu documente similare romanesti se efectueaza In conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.