Inprest

chestionare auto pentru toate categoriile

Reguli de circulatie

Obligatiile participantilor la trafic

Art. 35. – (1) Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta si siguranta circulatiei, sa nu puna In pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice ori private. Mai mult

Conducatorul de vehicul

Dispozitii generale

Art. 20. – (1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzator si sa aiba varsta minima de 18 ani Impliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani impliniti. Mai mult

Vehiculele

Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora

Art. 7. – Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.

Mai mult

Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute In prezenta ordonanta de urgenta.

Mai mult